Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

หลวงปู่พริ้ง วัดบางปะกอก กรุงเทพฯ

1 Posts
1 Users
0 Likes
193 Views
peenong
(@peenong)
Posts: 2259
Noble Member
Topic starter
 

scaled

เมื่อครั้งสงครามอินโดจีน ประเทศไทยได้รับภัยจากสงครามเช่นเดียวกับประเทศเพื่อนบ้าน กรุงเทพฯซึ่งเป็นเมืองหลวง ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับจังหวัดที่อยู่แถบชายทะเล ประชาชนพลเมืองบางส่วนได้หลบภัยของสงครามไปอยู่ตามวัดวาอาราม ในจำนวนนี้ปรากฏว่า วัดบางปะกอกเป็นวัดๆ หนึ่ง ที่มีประชาชนจำนวนมากไปหลบภัยสงครามอยู่ที่วัดนี้

หลวงปู่พริ้ง ท่านได้อุบัติขึ้นที่บ้านคลองสาน กรุงเทพฯ โยมบิดาของท่านชื่อ "...เอี่ยม..." โยมมารดาชื่อ "...สุ่น..." นามสกุล "...เอี่ยมทศ..." ชีวิตเมื่อครั้งเยาว์วัยศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านอักขระสมัยอยู่กับวัด พออายุครบ ๒๐ ปี จึงได้อุปสมบทที่วัดทองนพคุณ หลังจากนั้นได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ต่อมาสนใจในวิชาวิปัสสนากรรมฐาน จึงไปฝากตัวเป็นศิษย์พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) สำนักวัดราชสิทธาราม ซึ่งเป็นสำนักวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ในเวลานั้น

อนึ่งหลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัย ทรงศิลาจารุวัตร ปฏิบัติศาสนกิจด้วยคุณงามความดี จึงเป็นที่ศรัทธาเคารพเลื่อมใส โดยเฉพาะชาวบางปะกอกรุ่นเก่าๆ ต่างเคารพเทอดทูนหลวงพ่ออยู่เหนือพระคณาจารย์องค์ใดๆ วัตถุมงคลของท่านที่มีชื่อเสียงมีอยู่หลายอย่าง แต่ที่ขึ้นชื่อลือชา คือ เหรียญรูปหลวงพ่อรุ่นแรกและรุ่นเดียวที่ท่านมีชีวิตอยู่

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

 

#สมเด็จหลวงปู่พริ้งวัดบางปะกอก
#หลวงปู่พริ้ง วัดบางปะกอก 2520 ราคา
#หลวงปู่ พริ้ง วัดบาง ปะ กอก 2514 ราคา
#สมเด็จหลวงพ่อพริ้ง วัดบาง ปะ กอก ราคา
#หลวงพ่อพริ้ง วัดบางปะกอก ลูกอม
#พระคงหลวงพ่อพริ้งวัดบางปะกอก
#หลวงพ่อพริ้ง วัดบาง ปะ กอก ราคา
#พระเนื้อผงหลวงพ่อพริ้งวัดบางปะกอก

 
Posted : 10/10/2021 9:43 pm
Share: