Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

พระราชธรรมมาภรณ์ (เงิน) วัดดอนยายหอม

1 Posts
1 Users
0 Likes
126 Views
peenong
(@peenong)
Posts: 2259
Noble Member
Topic starter
 

image

ดังไดัสดับรับฟังมาว่า หลวงพ่อเงินหรือพระราชธรรมาภรณ์ในอดีตที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นพุทธศาสิกชนทั้งใกล้และไกลนครปฐม ต่างพากันสดุดีและขนานนามท่านว่า "...เทพเจ้าแห่งดอนยายหอม..." ดังยกอุทาหรณ์คุณงามความดีบางอย่างมาสนับสนุนคำกล่าวข้างต้นคือ

๑) หลวงพ่อเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ดอนยายหอม

๒) หลวงพ่อเป็นที่รักเคารพอย่างสูงส่งของชาวตำบลดอนยายหอม

๓) หลวงพ่อท่านช่วยปกป้องคุ้มครองภัยและช่วยให้ชาวดอนยายหอมพ้นจากความหายนะ หรือภัยร้ายจากโจรที่เข้ามาทำลายทรัพย์สิน ดังเหตุการณ์ที่กิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๗๗ ขณะที่ข้างในนากำลังสุกและชาวบ้านได้เก็บเกี่ยวอย่างชุลมุน เสือหยด เสือพาน เสือเซียน และเสือฟุ้งทั้ง ๔ คนจากถิ่นอื่นได้ร่วมใจกันบุกปล้นชาวบ้านตำบลดอนยายหอมกว่า ๒๐ ครอบครัว เรื่องนี้ได้รู้ถึงหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม ท่านได้กำชับชาวตำบลดอนยายหอมว่า "...พวกโจรพวกนี้ได้ใจจะกลับมาปล้นใหม่อีกใน ๖-๗ วันข้างหน้า..." พวกชาวบ้านเมื่อได้ยินหลวงพ่อกล่าวเช่นนั้นจึงเตรียม ปืน ผา หน้าไม้ และรวมกำลังสามัคคีเพื่อป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้น พอถึงวันที่ ๗ ตามคำบอกเล่าของหลวงพ่อเวิน ปรากฏว่าพวกโจรได้หวนกลับมาทำการปล้นอีกจริงๆ และครั้งนี้พวกโจรเสียท่าถูกชาวบ้านดอนยายหอมจับและรุมซ้อมโจรเสียสะบักสะบอม จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ชื่อเสียงของหลวงพ่อเงินยิ่งขจรขจายไปทั่วทิศ

๔) กิตติคุณหลวงพ่อเงินยังมีอีกมากมายหลายสิบเรื่องซึ่งจะไม่ขอกล่าวถีงด้วยเหตุที่นี้
หลวงพ่อเงินเป็นบุตรคนที่ ๔ ของโยมบิดาชื่อพรหม ซึ่งเป็นแพทย์โบราณ ส่วนมารดานั้นชื่อกรอง ได้อุบัติขึ้นเมื่อวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๐ พ.ศ. ๒๔๓๓ ณ ที่บ้านตำบลโคกยายหอม จังหวัดนครปฐม พออายุได้ประมาณ ๑๓ ขวบได้บรรพชาเป็นสามเณร บางท่านว่าท่านไปศึกษาและอยู่กับพระอธิการชุ่ม วัดท่ามะเดื่อซึ่งเกี่ยวข้องเป็นญาติทางฝ่ายบิดา ครั้นเมื่อท่านอายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสสมบทที่วัดดอนยายหอม โดยมีพระปลัฮวย เป็นพระอุปัชฌาย์ ตั้งฉายาหลังบวชให้ว่า "...จนทสุวณโณ..." หลวงพ่อเงินตั้งแต่ท่านบวชขยันท่องมนต์ทั้ง ๗ ตำนาน ๑๒ ตำนาน ตลอดจรพระปาฏิโมกข์ท่านก็ว่าได้

อาจารย์พุทธาคมของท่านที่สำคัญ คือ พ่อพรหม บิดาของท่าน นอกจากนั้นยังได้ศึกษาเพิ่มเติมกับพระอธิการชุ่ม วัดท่ามะเดื่อ ต่อมาในราวปี พ.ศ. ๒๔๕๙ พระปลัดฮวย วัดดอนยายหอม ได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นรองเจ้าอาวาส ครั้นพระปลัดฮวยมรณภาพแล้ว หลวงพ่อเงินจึงได้เป็นสมภารปกครองวัดเรื่อยมา อนึ่งหลวงพ่อเงินท่านเป็นพระที่ปฏิบัติเคร่งในพระธรรมวินัยมีชาวบ้านเคารพเลื่อมใสท่านมาก ท่านได้พัฒนาวัดดอนยายหอมและสนับสนุนในการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน สุขศาลา การประปา ไฟฟ้า ฯลฯ กระทั่งชาวนครปฐมสดุดียกย่องท่านว่าเป็นผู้นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ดอนยายหอมอย่างแท้จริง

ปัจจุบันวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อเงินรุ่นแรกได้รับความนิยมทั่วเมืองนครปฐมและกรุงเทพฯ

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

 

#หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นสุดท้าย
#หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมทุกรุ่น
#หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมมรณภาพปีไหน
#หลวงพ่อเงิน วัด ดอน ยาย หอม ราคา
#หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมรุ่นแรก
#เหรียญพระราชธรรมาภรณ์ หลวงพ่อเงิน
#หลวงพ่อเงิน วัด ดอน ยาย หอม รุ่น 2
#หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนครปฐม

 
Posted : 10/10/2021 7:22 pm
Share: