Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง) วัดสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

1 Posts
1 Users
0 Likes
133 Views
peenong
(@peenong)
Posts: 2259
Noble Member
Topic starter
 

image

เมื่อครั้ง สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการณ์คณะสงฆ์เมืองสุพรรณบุรี ได้ตรัสกับเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีตอนหนึ่งว่า "...ในแขวงสองพี่น้อง มีพระอุปัชฌาย์อยู่อย่างไรจึงไม่ได้รับเลือกขึ้นเป็นเจ้าคณะแขวง..." จากนั้นได้มีพระดำรัสสั่งให้ เจ้าคณะจังหวัดส่งพระอุปัชฌาย์เหนี่ยงให้เข้าเฝ้าในกรุงเทพฯ เพื่อทรงรู้จักตัวไว้ ก่อนจะเสด็จกลับกรุงเทพฯได้โปรดประทานแต่งตั้งเจ้าคณะแขวงสองพี่น้องใหม่ คือให้เจ้าอธิการเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง เป็นผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะแขวง วัดสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี มีพระเถระที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันค่อนข้างจะแพร่หลาย คือ

๑) หลวงพ่อโหน่ง อินทสุวณโณ ท่านเคยจำพรรษาอยู่ที่วัดสองพี่น้อง ก่อนที่จะไปเป็นสมภารวัดคลองมะดัน

๒) พระมงคลเทพมุนี หรือหลวงพ่อวัดปากน้ำ ท่านได้อุปสมบทที่วัดสองพี่น้อง

๓) พระครูวินยานุโยค (เหนี่ยง) เจ้าอาวาสวัดสองพี่น้อง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อครั้งท่านเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (สด) ได้อุปสมบท

อนึ่ง วัตถุมงคลเหรียญพระครูเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง รุ่นแรกรุ่นเดียวที่สร้างในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ และเป็นเหรียญเก่าที่สุดของอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

(บทความนี้ได้คัดลอกมาจากหนังสือของ คุณ สามารถ คงสัตย์ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้)

 

#เหรียญหลวงพ่อเหนี่ยงปี18
#พระครูวินยานุโยค 2500
#ตำหนิ เหรียญ หลวงพ่อเหนี่ยง
#ประวัติ หลวงพ่อเหนี่ยง วัดสองพี่น้อง
#พระครูวินยานุโยค 2500 ราคา
#พระครูวินยานุโยค 2468

 
Posted : 10/10/2021 7:48 pm
Share: