ธนรัชต์ พสวงศ์ เก็บหุ้นTPP12.48%

ข่าวล่าสุด

 

“ธนรัชต์ พสวงศ์”เก็บหุ้น “ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์”12.48% สวนทาง “ปราโมทย์ พสวงศ์” แจ้งการขายหุ้นออก 2.1472%

สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ได้รับแบบรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ TPP โดยนาย ธนรัชต์ พสวงศ์ ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 12.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 24.985% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 12.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา ของกลุ่มคิดเป็น 24.985% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่นายปราโมทย์ พสวงศ์ แจ้งการจำหน่ายหุ้น TPP เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 จำนวนหลักทรัพย์ซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ที่จำหน่าย คิดเป็น 12.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย คิดเป็น 2.1472% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 12.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการจำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่าย ของกลุ่มคิดเป็น 2.1472% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ