นักศึกษาเรียกร้องมหา’ลัยคืนค่าเทอม25%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีกระแสเรียกร้องจากนิสิตนักศึกษาผ่านเฟซบุ๊ก แฟนเพจ เยาวชนปลดแอก – Free YOUTH  ขอให้มหาวิทยาลัยคืนค่าเทอมให้นักศึกษาอย่างน้อย 25%  โดยระบุว่า เนื่องด้วยโรคระบาดโควิด-19 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศปรับการเรียนการสอนไปสู่รูปแบบออนไลน์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆลดลงไปด้วย

ยกตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายด้านอาคารสถานที่/ค่าน้ำค่าไฟ , ค่าดำเนินกิจกรรมบางส่วน ,ค่าทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่ แต่ค่าใช้จ่ายของนักศึกษากลับไม่ได้ลดลงเลย ซ้ำยังต้องแบกรับภาระเพิ่มขึ้น จากสภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง บางคนยังคงต้องจ่ายค่าหอพัก ในขณะที่ปีการศึกษาหน้าจะกลายเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทางบ้านของหลายๆ คน ที่ต้องดิ้นรนหาเงินเพื่อนำมาจ่ายค่าเทอม

มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการคืนค่าเทอมบางส่วนอย่าง น้อยหนึ่งในสี่หรือ 25% แลกกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลดลงหลังจากปรับการเรียนการสอนสู่รูปแบบออนไลน์ เงินจำนวนนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้อิ่มท้องไปอีกหลายมื้อ หรือแม้แต่ช่วยเหลือทางบ้านในเรื่องค่าเทอมในปีการศึกษาถัดไป

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า หลังจากที่มีการเผยแพร่ข้อเรียกร้องดังกล่าวผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับความเดือนร้อนได้มีการส่งต่อข้อความถึงสถาบันการ ศึกษาที่ตนศึกษาอยู่ ซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับข้อเสนอไปพิจารณาแล้วหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยระบุว่า ขณะนี้มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาสัดส่วนการคืนเงินค่าบำรุง การศึกษาแก่นักศึกษาให้เหมาะสมกับระยะเวลาที่ขาดการใช้บริการ และจะประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยเร็ว , มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ กำลังพิจารณามาตรการให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าเทอม ภาค 3 ปีการศึกษา 2562 อย่างเหมาะสม , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งกองทุนช่วยบรรเทาแก่นักศึกษา มช., มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำลังพิจารณาเช่นกัน

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า อว.ตนได้กำหนดมาตรการการช่วยเหลือกลุ่มผู้ปกครองของนักศึกษา และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบเป็นการเร่งด่วน โดยให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว. พิจารณาดำเนินการใน 6 เรื่องสำคัญ

ดังนี้ 1. ลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อย 2. ลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ 3. ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เร่งด่วน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆโดยให้นำงบประมาณไปสนับสนุนการจ้างงานในมหาวิทยาลัย 4. ให้นำการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์มาปรับใช้ช่วงภาวะวิกฤต

5. ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหารและหน่วยงาน พิจารณาลดค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจาก SMEs, Start up และประชาชนทั่วไป  6. เปิดโอกาสให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ สามารถกำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดัง กล่าวเพิ่มเติมได้

“ทุกวันนี้มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือจัดการศึกษาออนไลน์จนเกือบครบบริบูรณ์แล้ว มีเอกชนที่เกี่ยวข้องกับนำซอฟท์แวร์และการสื่อสารฯ มาช่วยให้การเรียนการสอนออนไลน์สะดวก และเป็นภาระด้านค่าใช้จ่ายของทั้งมหาวิทยาลัยและนักศึกษาให้น้อยที่สุด สิ่งใดที่นักศึกษาเดือดร้อน เชื่อว่าทุกมหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามผ่อนผันให้ เช่น ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้ที่พัก การลดค่าเช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือ SME เป็นต้น หากสถานการณ์ยังคงไม่คลี่คลาย กระทรวง อว.และมหาวิทยาลัย จะปรึกษากันเพื่อมีมาตรการช่วยเหลือต่อไป” ดร.สุวิทย์ กล่าว