ผู้ว่าฯ ยโสธร สั่งห้ามจัดงานบุญบั้งไฟ-ขยายเวลางดขายสุราถึง 30 เม.ย.

ผู้ว่าฯ ยโสธร เรียกประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด โดยที่ประชุมมีมติห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชั่วคราวไปถึง 30 เม.ย.63 พร้อมกับให้งดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟในทุกพื้นที่

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 17 เม.ย.63 ที่ห้องประชุม 1 สนง.สาธารณสุขจังหวัดยโสธร นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 จังหวัดยโสธร โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู, นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร, นายแพทย์ จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นพ.สสจ.ยโสธร, ปลัดจังหวัดยโสธร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 16 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยที่ประชุมเห็นชอบห้ามจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 ให้ร้านสะดวกซื้อ ร้านขายของเบ็ดเตล็ดในชุมชนทุกแห่งที่ขายสินค้าหรือบริการตลอด 24 ชั่วโมง ปิดให้บริการในช่วงเวลา 22.00-04.00 น. ของวันถัดไปเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2563 พร้อมกับให้งดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟของจังหวัดยโสธรและในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน พร้อมกันนี้ให้ผ่อนผันการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ด้านทะเบียนรถ เช่น การจดทะเบียน การโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดยโสธร ได้จัดมาตรการควบคุมป้องกันโรคให้กับผู้มารับบริการอย่างเข้มงวดด้วย.